KBT terapi behandling Stockholm

KBT terapi och behandling i Stockholm

Kognitiv beteendeterapi – eller KBT som det ofta kallas – är enligt Socialstyrelsen den effektivaste metoden för behandling av ångest och depression. Men KBT kan även appliceras mot andra psykologiska problem samt användas som ett verktyg för personlig utveckling. Det som gör att KBT-terapi är en så pass effektiv behandlingsmetod är att den ämnar att byta ut negativa beteende- och tankemönster mot bättre. Detta gör i sin tur att man minimerar psykologiska problem och gör det möjligt att leva ett rikare och mer meningsfullt liv.

Funderar du på att gå i KBT-behandling i Stockholm? Då är du varmt välkommen till Mindcompanion! Vi är ett företag beläget i centrala Stockholm med visionen att bekämpa den växande psykiska ohälsan i samhället. Med vår stora kunskap, passion och effektiva behandlingsmetoder kan vi erbjuda KBT-terapi som verkligen fungerar.

Kontakta/boka

Kontaktuppgifter
E-mail: jonas@mindcompanion.se
Mobil: 0707-564502

Adress
Mindcompanion
Vegagatan 8, 113 29 Stockholm
(ca 100 m från tunnelbana/pendeltåg)

BOKA ETT BESÖK FÖR HALVA PRISET!

Mer om KBT och hur det går till

KBT är egentligen ett paraplybegrepp som omfattar flera olika behandlingsmetoder. Det gemensamma är att grundtanken inom KBT är att bli medveten om sina negativa beteenden som genererar psykisk ohälsa. Utifrån denna medvetenhet arbetar man sedan med metoder som verkar för att ersätta det negativa beteendet med ett konstruktivt sådant. Vilken typ av KBT man behöver beror alltså på vilka problem man har. Nedan ger vi ett exempel på hur en KBT-behandling kan gå till hos oss på Mindcompanion:

  • Kartläggande samtal. Det första steget i KBT är 2-3 kartläggande samtal. Det innebär att du får träffa en terapeut och berätta om dig själv och din upplevda problematik. Tillsammans med terapeuten kartlägger du din situation och sätter upp mål att arbeta mot. Ett exempel på problematik skulle kunna vara social fobi – något som alltför många lider av. Kanske drar du dig inför att umgås med människor eller får ångest av folkmassor. Oavsett problematiken så kan terapeuten med sin stora kunskap presentera en behandlingsplan att arbeta med.
  • Veckovisa samtal. Efter det initiala samtalet fortsätter KBT-terapin med oftast veckovisa samtal på 50 minuter. Mellan dessa sessioner får du hemläxor av terapeuten som sedan följs upp och diskuteras under samtalen. En sådan läxa kan t.ex bestå av en andningsövning att använda dig av så fort du känner att ångesten kommer. Ett annat exempel på läxa skulle kunna vara att du med flit sätter dig själv i en situation som du vanligtvis undviker. På så sätt kan du avdramatisera situationen och inse att den kanske egentligen inte är så hemsk som du upplever att den är. KBT är en dynamisk process, och det är jätteviktigt att du tar med dig terapin hem efter du har träffat din terapeut. En förändring av dina negativa beteenden händer inte under en natt. Dock har KBT många gånger bevisats vara en mycket snabbverkande behandlingsform.
  • Vidmakthållandeplan. När terapin börjar gå mot sitt slut får du en så kallad vidmakthållandeplan av terapeuten. Den ämnar att ge dig de verktyg och den guidning du behöver för att stå på egna ben när terapin är slut. Tanken är ju att det du fått ut av terapin ska vara med dig livet ut.

Hur kommer du må när den kognitiva beteendeterapin är slut?

Som tidigare nämnts är KBT-behandling den metod som Socialstyrelsen anses som mest effektiv mot psykisk ohälsa. KBT kan appliceras på alla slags psykologiska problem och kommer med konkreta lösningar som fungerar i praktiken. Det är dock viktigt att du som klient verkligen är villig och motiverad till att genomföra en förändring av dina negativa beteenden. Om du är det så kommer KBT förbättra för ditt mående och framtid. Terapin kommer göra att du får en större insikt i dig själv, vilket i sig självt gör att du kommer må bättre eftersom du förstår varför du mår/agerar som du gör i vissa situationer. En positiv “sidoeffekt” av KBT är att du kommer bli mer förankrad i nuet. Detta eftersom KBT ofta innefattar mycket mindfulness och vikten av att vara närvarande i stunden. Genom att befinna dig i nuet kommer dina tankar inte smita iväg i ett grubblande som resulterar i tidskrävande och emotionellt negativa tankebanor. Kognitiv beteendeterapi har helt enkelt en enorm potential till att berika ditt liv på en rad olika sätt, och du har bara att vinna på att gå i KBT.

Kontakta oss för KBT-terapi i Stockholm!

Vill du veta mer om att gå KBT i Stockholm hos oss på Mindcompanion eller har några generella frågor om metoden? Då är det bara att du kontaktar oss! Vi finns alltid här för att lyssna, oavsett vad det gäller. Och om du har bestämt dig för att du vill prova på eller gå i KBT så kan du skicka in ett önskemål om tidsbokning via vår webbsida, så återkommer vi med en tid som passar båda parter.

Något vi vill slå ett slag för är möjligheten till Skypeterapi. KBT över Skype har flera fördelar. Bland annat möjliggör det terapi oavsett var i världen du befinner dig, och du får tillgång till samma terapeut och samma terapi som du hade fått på plats. Det finns också vissa som uppskattar att börja terapin i sin hemmiljö där de känner sig trygga, och i så fall är Skypeterapi en utmärkt lösning.

Varmt välkommen till Mindcompanion i Stockholm, vi ser fram emot att träffa dig!