Coaching i Stockholm

International Coaching Federation (ICF) som är Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

Vi stöter alla på hinder i livet som vi inte vet hur vi ska hantera. Det kan vara enklare problem som man kan lösa med lite eftertanke, men ibland blir hindren så stora att man helt enkelt inte på egen hand löser problem som uppstår. Man behöver draghjälp och då finns det professionell coaching att tillgå. Coaching handlar om allt från att få hjälp med enklare program till att få en guide på hur man ska utveckla sig själv som person. En grundläggande tanke inom området är att det är man själv som bär på alla svaren men att coachen ska vara draghjälpen. Sokratisk frågeteknik är en vanligt förekommande metod inom coaching och den går ut på att man ställer utmanande frågor som går ut på att personen ska klargöra sina egna tankar och på så sätt finna lösningar på sina utmaningar.

Vem som helst kan kalla sig för coach idag så det är viktigt att reda på utbildningen på den man ska bli coachad av.

Coaching

ICFs varumärke står för dig som kund för professionell och kvalitetssäkrad coaching. Coachens ansvar är att:

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg
Boka ett första besök!