Syfte

Mindcompanions syfte är att motverka den psykiska ohälsan i samhället och att hjälpa dig till ett rikt och meningsfullt liv genom att bland annat:

  • Tydliggöra vad som är viktigt i ditt liv
  • Finna lösningar på dina problem
  • Ge dig perspektiv samt främja insikt, förändring och lärande
  • Hjälpa dig att sätta och nå dina mål
  • Stötta dig i dina val och handlingar
  • Vara lyhörd, empatisk och målinriktad
depression