Lever du ett liv i enlighet med vad du tycker är viktigt och värdefullt? Skjuter du upp saker och väntar på att livet snart ska börja på riktigt medan det rinner iväg?  Har du kanske ett konkret problem (som beskrivs under fliken behandlingsområden) och/eller sitter du fast och vill utvecklas personligt eller yrkesmässigt? Har ni svårt att få relationen att fungera? Eller är du en arbetsgivare som vill ge dina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att själva kunna förebygga och hantera stress?

Mindcompanion erbjuder evidensbaserad terapi (KBT, ACT, parterapi/IBCT) och coaching för att hjälpa dig som individ till ett rikt och meningsfullt liv. För företag erbjuder Mindcompanion även ett digitalt stressprogram för att skapa en bättre arbetsmiljö. Mindcompanions syfte är helt enkelt att bidra till att motverka den psykiska ohälsan i samhället.

Välkommen till ett liv i värderad riktning!