Parterapi Stockholm Rekommendation

Parterapi i Stockholm – Våra rekommendationer

Det är inte ovanligt att man hamnar i konflikter med sin partner. Faktum är att konflikter kan vara hälsosamma för relationen ifall de hanteras på rätt sätt. Konflikter kan potentiellt ge partners större förståelse för varandra och faktiskt göra relationen starkare. Men konflikter kan också vara oerhört tärande och påfrestande – såväl tids- som känslomässigt. Märker man att man ofta hamnar i konflikt med varandra och inte har verktygen att ta sig vidare så är parterapi en utmärkt och rekommenderad lösning.

Funderar ni på att gå i parterapi är vår rekommendation att ni går till en terapeut som oss på Mindcompanion. Vi är ett Stockholmsföretag med visionen att motverka den växande psykiska ohälsan i samhället genom att erbjuda olika evidensbaserade terapiformer samt coaching. När det kommer till parterapi och parrådgivning så arbetar vi med IBCT – en väl etablerad behandlingsform med stark vetenskaplig grund.

Kontakta/boka

Kontaktuppgifter
E-mail: jonas@mindcompanion.se
Mobil: 0707-564502

Adress
Mindcompanion
Vegagatan 8, 113 29 Stockholm
(ca 100 m från tunnelbana/pendeltåg)

BOKA ETT BESÖK FÖR HALVA PRISET!

Vad är IBCT och hur fungerar det i relation till parrådgivning?

IBCT står för Integrative Behaviour Couples Therapy. Att metoden är “integrativ” betyder att den inkorporerar och kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Inom IBCT handlar acceptans om att acceptera tillvaron som den är, även fast den kanske är full av svårigheter och utmaningar. Det är nämligen endast utifrån denna acceptans som man kan arbeta för att nå sina mål. Viktigt är att komma ihåg att acceptans för sin partner inte nödvändigtvis handlar om att hålla med honom eller henne. Man kan givetvis inte uppleva allt på samma sätt, men kan man acceptera varandras olikheter och åsikter så har man ett starkt fundament för förhållandet och goda möjligheter för att jobba tillsammans istället för att motverka varandra.

Något som gör IBCT till en så pass bra behandlingsform är att den går att applicera på i princip alla par som upplever problem i relationen. Detta eftersom IBCT alltid inleds med en bedömning av parets specifika relation – en bedömning som man sedan jobbar utifrån. Nedan ger vi en kort förklaring på hur IBCT går till hos oss i Stockholm:

  • Bedömningssamtal. Det första steget är ett bedömningssamtal. Det första samtalet är ett gemensamt samtal då paret tillsammans inför terapeuten får prata om sin relation. Sedan följer varsitt individuellt samtal med terapeuten och slutligen ett till gemensamt samtal. Dessa samtal gör att båda parterna blir hörda både gemensamt och enskilt, vilket brukar vara mycket givande. Och att få prata med en oberoende och objektiv tredje part gör ofta att man har enklare att verkligen öppna upp sig och tala ofiltrerat.
  • Terapeuten presenterar en sammanfattning och behandlingsplan. Inte förrän i det fjärde samtalet kommer terapeuten med sin idé om vad som problematiserar relationen och hur man kan lösa det. Anledningen till att det inte sker förrän i det fjärde samtalet är helt enkelt för att det krävs tid och utrymme för terapeuten att på ett adekvat sätt kunna göra sin bedömning. Eftersom inget par är det andra likt så kan terapeuten presentera olika lösningar beroende på situationen. Terapeuten kan t.ex. berätta för paret hur de ska gå tillväga för att ersätta negativa beteendemönster med positiv och konstruktiv interaktion. Givetvis i linje med parets mål i relationen. Terapeuten kan även ge paret övningar i problem- och konfliktlösningar som de får arbeta med i hemmet. Det kan inte understrykas hur viktigt det är att “ta med sig terapin hem”. En förbättring av relationen sker inte under en natt, utan det är något man hela tiden måste jobba för.
  • Veckovis uppföljning. Efter de fyra första samtalen träffar paret terapeuten oftast en gång i veckan för att prata om vilka framsteg man gjort och om eventuella svårigheter. Att avsätta en tid i veckan till att enbart handla om att förbättra relationen är oerhört konstruktivt. Dels eftersom man gör det till en positiv rutin och dels eftersom terapeuten hela tiden kommer med nya perspektiv, insikter och hemläxor. IBCT är en dynamisk process, och det är viktigt att man alltid tar ett steg framåt istället för att stå kvar och stampa på samma plats.
  • Handlingsplan. Hur många sessioner parterapi eller parrådgivning som behövs är givetvis individuellt. Något som däremot alltid är viktigt är att paret känner sig “flygfärdigt” när terapin är över. Terapirummet utvecklas ofta till en trygghetszon där paret känner sig sedda och hörda, både av varandra och av terapeuten. När terapin börjar gå mot sitt slut så formulerar terapeuten därför tillsammans med paret en så kallad vidmakthållandeplan. Denna plan fungerar som ett verktyg för paret att använda sig av för att se till att bibehålla de positiva förändringarna som terapin generat. Planens syfte är att hjälpa paret att fortsätta på egen hand utan terapeutens guidning.

De ovan nämnda stegen är den allra vanligaste IBCT-processen, men givetvis finns det utrymme för flexibilitet och förändring beroende på omständigheterna. Något som däremot är säkert är att IBCT verkligen fungerar, och att metoden har förbättrat otaliga relationer runt om i världen.

Kontakta oss för parterapi i Stockholm!

Har ni några frågor eller funderingar om IBCT så är vår rekommendation att ni kontaktar oss. Vi på Mindcompanion finns alltid här för att lyssna, oavsett vad det handlar om. Och om ni har bestämt er för att gå i parterapi kan ni skicka in ett önskemål om tidsbokning på vår webbsida. På så sätt får vi en chans att träffas och kan tillsammans komma på hur vi ska förbättra just er relation. Skulle ni inte ha möjlighet att komma till oss i Stockholm så finns det möjlighet till parterapi via Skype. Skypeterapi är fördelaktigt på en rad olika sätt – bland annat eftersom det gör att man kan få terapi var som helst i världen.

Varmt välkomna till Mindcompanion i Stockholm, vi ser fram emot att träffa er!