Terapi och coaching via Skype

Har du problem i form av tidsbrist eller har något funktionshinder som gör det svårt eller omöjligt att ta dig till en mottagning för att försöka rätta till problem som du upplever att du har så kan terapi eller coaching via Skype vara ett alternativ. Det finns andra fördelar med denna form och det är att man befinner sig i en bekväm miljö, dvs en miljö som är mycket bekant med och känner sig trygg med. En annan fördel är att man inte är bunden till att gå till en terapeut/coach som befinner sig i närheten utan man kan välja helt fritt oavsett var i världen du befinner dig.

Terapi via Skype är effektivt vid psykologiska problem som t.ex. depressionångest och oro, sömnproblem, fobier, självkänsla, relationsproblem, stress, utbrändhet, livskriser och personlig utveckling.

Terapi via Skype

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. KBT och coaching kan således användas vid allt från behandling av psykologiska problem till personlig utvecklig.

Boka en första session för halva priset!