Stresshantering

Stress kan delas in i två olika delar: Det som gör oss stressade (s.k. stressorer) och själva reaktionen på stress. Stressreaktionen beror på en kombination av den yttre verkligheten, hur vi tolkar situationen samt vår förmåga att hantera situationen så som vi uppfattar den.

Olika saker i vardagen kan göra oss stressade. Har man mycket att göra på jobbet kan det påverka medans någon annan tycker det är bra. Är det några konflikter med en eller flera personer kan någon bli upprymd att försöka hantera detta medans någon annan kan bli stressad av hela situationen.

Själva stressreaktionen kan delas upp i känslor, tankar, beteenden och fysiologiska symptom. När det gäller känslor så handlar det t.ex. om ångest och nedstämdhet. Tankar syftar till ångestfyllda tankar (t.ex. jag kommer aldrig att fixa det). När det gäller beteenden så kan det handla om att man påbörjar något utan att slutföra det man har påbörjat. Hjärtklappning och yrsel är exempel på fysiologiska symptom.

Alla blir vi stressade någon gång och stress i sig är inget farligt i sig men det är viktigt att man kan hantera all stress vi utsätts för i vardagen med vila och återhämtning. Får vi inte möjlighet till återhämtning så finns det risker för att få en mängd stressrelaterade besvär som t.ex. huvudvärk, muskelsmärta, utbrändhet, depression, höjt blodtryck, muskelsmärta, magkatarr och sömnproblem.

Lite grovt förenklat kan man säga att det finns två sätt att jobba med stress; att förändra, dvs ta bort det som skapar stress eller att acceptera, dvs att förändra sitt förhållningssätt till stress. Forskningen visar att fem viktigaste sätten att hantera stress förutom förändring och/eller acceptans är återhämtning, motion och medveten närvaro.

Stress

En effektiv metod för att hantera stress är kognitiv beteendeterapi, KBT. En av de nyare formerna av KBT är Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT fäster stor vikt vid acceptans och medveten närvaro (mindfulness) och innebär att i grunden lägga om sitt perspektiv, en avgörande förändring i sättet att handskas med personliga erfarenheter.

ACT har bland annat legat till grund för effektiva program som hjälper deltagarna att minska stress. Dessa studier visar att ACT-grupperna är effektiva vad det gäller att minska bland annat stress och utmattningssymtom jämfört med personer i kontrollgrupper som inte fått behandling.

Boka ett besök för halva priset!