Stresshantering

Vi vet alla vad stress och stresshantering är. Eller vi vet det? Det vi vet är att stress och stressrelaterade sjukdomar/sympton har blivit ett stort folkhälsoproblem. Kan man som företagare hjälpa till att minska denna stressen med olika typer av enklare åtgärder- helst i kombination med friskvårdsbidrag så har man dragit sitt “strå till stacken”. Är man egenföretagare så kan det vara ett stressfyllt arbete med många krav – bara för att överleva.

Att känna stress inför en speciell uppgift kan i själva verket vara positivt och det kan göra oss mer alerta och aktiva. Problematiken uppstår snarare när det är långvarig stress som bidrar till uttröttning och är skadligt för kroppen och för den psykiska hälsan. Våra levnadsvillkor har förändrats drastiskt under historiens gång men vår kroppar reagerar fortfarande på samma sätt. Skillnaden är att vi har oroat oss för olika saker över tid. Det som skiljer oss från övriga djur är att vi kan grubbla över det som har hänt och grubblandet i sig kan utlösa en stress.

För att få bukt med denna trend med sjukskrivningar, utbrändhet osv. så krävs det någon form av stresshantering. Här kan Mindcompanion vara ett stöd för er oavsett vilken situation ni befinner er i. Vi kan alla vara stressade av olika saker och stresshantering är då ett mycket bra sätt att hantera detta. Kanske är vårt digitala stressprogram något för er?

En effektiv metod för att hantera stress är kognitiv beteendeterapi, KBT. En av de nyare formerna av KBT är Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT fäster stor vikt vid acceptans och medveten närvaro (mindfulness) och innebär att i grunden lägga om sitt perspektiv, en avgörande förändring i sättet att handskas med personliga erfarenheter.

Stresprogrammet lutar sig främst mot forskningsstöd för internetbaserad behandling och självhjälp generellt, samt klinisk erfarenhet som bygger på just ACT.

 

ACT

Mindcompanions syfte är att motverka den psykiska ohälsan i samhället och att hjälpa dig till ett rikt och meningsfullt liv genom att bland annat:

  • Tydliggöra vad som är viktigt i ditt liv
  • Finna lösningar på dina problem
  • Ge dig perspektiv samt främja insikt, förändring och lärande
  • Hjälpa dig att sätta och nå dina mål
  • Stötta dig i dina val och handlingar
  • Vara lyhörd, empatisk och målinriktad

Kontakta oss gärna för mer information!