Sömnproblem

Sömn utgör en stor del av människors liv och en bra sömn är ett grundläggande mänskligt behov. Vi sover en tredjedel av våra liv och om vi inte få tillräckligt med god sömn påverkas även vårt fungerande dagtid negativt. Sömnen kan beskrivas som ett slags motsats till stress, som är en vanlig orsak till sömnproblem. Människors sömn kan vara störd på olika sätt. Detta återspeglas inom den medicinska och det finns ett flertal olika kategorier av sömnstörningar. Den vanligaste typen – och den sömnstörning där psykologiska faktorer antas ha störst betydelse – är s.k. insomni.

Idag vet vi att sömnen har en viktig funktion att återställa och reparera efter dagens aktivitet. Sömnen ger oss den återhämtning vi behöver för att fungera väl nästa dag, vilket på lång sikt kan ha betydelse för vår hälsa. God sömn leder till minskad risk för ett antal sjukdomar, som hjärt- och kärlbesvär, diabetes typ 2 och depression.

KBT-behandling är en del av den s.k. evidensbaserade medicinen, det vill säga behandling som har en vetenskapligt bevisad effekt på hälsotillståndet. I en KBT-behandling analyserar man vilka beteenden och vad i livssituationen som bidrar till sömnproblemen. Därefter arbetar med förändring i små steg för att till slut återvända till den goda sömnen.

Sömnmedel hjälper bara kortsiktigt och förändrar inte de faktorer som gör att sömnproblemen uppstår. Behandlingsresultaten med KBT-metoder är däremot goda och uppföljningsstudier visar att förbättningarna håller i sig över tid.

sömnproblem

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram.

Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Detta gör det enklare att klara av vardagen bättre än någonsin förut.

Boka ett besök för halva priset!