Så går det till

KBT, ACT och CFT: I de inledande samtalen görs en gemensam kartläggning av situation samt en målsättning. Därefter börjar själva behandlingsfasen med oftast veckovisa samtal som är 50 minuter långa. Mellan sessionerna görs hemuppgifter. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen och för att du som klient ska kunna jobba vidare på egen hand. Oftast består en behandling av mellan 10-20 sessioner.

IBCT: Parterapi inleds med fyra bedömningssamtal; paret tillsammans, därefter var och en individuellt samt slutligen paret tillsammans. Därefter följer processen ungefär samma struktur som för KBT och ACT ovan.

Coaching: Läs under rubriken Coaching som du finner under fliken Privat.

så går det till