h

Om Mindcompanion

Jag som grundade Mindcompanion 2017 heter Jonas Carlberg. Jag har tidigare jobbat i roller som bland annat marknads- och informationschef, senior advisor och projektledare inom näringslivet och idrotten. Sedan ett antal år tillbaka är mitt mål att få hjälpa, stödja, motivera och utveckla människor, personligt såväl som yrkesmässigt. Jag har ett särskilt stort intresse för ACT som jag tror har stor potential att minska den psykiska ohälsan både i samhället och på företag.

Jag har följande utbildning:

Legitimerad psykoterapeut

Filosofie kandidatexamen i psykologi

Utbildad i Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT)

ICF-utbildad coach på PCC-nivå

Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi

h

Syfte

Mindcompanions syfte är att motverka den psykiska ohälsan i samhället och att hjälpa dig/er till ett rikt och meningsfullt liv genom att bland annat:

  • Tydliggöra vad som är viktigt i ditt/ert liv.
  • Finna lösningar på problem.
  • Ge perspektiv samt främja insikt, förändring och lärande.
  • Hjälp med att sätta och nå mål.
  • Ge stöd i val och handlingar.
  • Vara lyhörd, empatisk och målinriktad.
h