Livscoaching Stockholm

Livscoaching i Stockholm

ICF – eller International Coaching Federation – är Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher. Enligt ICFs definition är coaching ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen utgår ifrån att klienten är expert på sitt eget liv och ställer därför frågor istället för att ge råd. Detta genererar en konstruktiv dialog som kan ge stora insikter till klienten samt verktygen som krävs för att han/hon ska kunna nå sina mål.

Är du intresserad av livscoaching i Stockholm? Kanske känner du dig lite vilse eller behöver stöttning för att nå dit du vill nå? Då är du varmt välkommen till Mindcompanion! Vi är ett Stockholmsföretag med visionen om att motverka den växande psykiska ohälsan i samhället. Förutom att erbjuda KBT och ACT-terapi så är vi certifierade ICF-coacher och har många lyckade coachingar bakom oss.

Kontakta/boka

Kontaktuppgifter
E-mail: jonas@mindcompanion.se
Mobil: 0707-564502

Adress
Mindcompanion
Vegagatan 8, 113 29 Stockholm
(ca 100 m från tunnelbana/pendeltåg)

BOKA ETT BESÖK FÖR HALVA PRISET!

Hur går livscoaching till och hur kan det hjälpa dig?

Till skillnad mot t.ex. KBT och ACT så är livscoaching inte nödvändigtvis en behandlingsmetod mot psykisk ohälsa. Givetvis ingår coachingaspekter i terapi, men livscoaching i sig är något som egentligen alla mår bra av – oavsett situationen. Som tidigare nämnts arbetar Mindcompanion utifrån ICFs riktlinjer. I enlighet med ICF har coachen ansvaret att:

  • Utforska, förtydliga och göra coachingen relevant för det klienten vill uppnå. Coaching handlar som sagt inte om att “säga åt klienten vad han/hon ska göra”. Istället handlar det om att tillsammans med klienten utforska dennes situation, förtydliga problematiken och tillsammans hitta lösningar.
  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation. Något som är av ytterst vikt för personlig utveckling är självinsikt. Är man medveten om vilka problem man upplever och hur de uppstår så kan man jobba för att förhindra deras uppkomst samt lösa dem. Coachen hjälper därför klienten att komma till insikt genom direkt kommunikation.
  • Ställa kraftfulla, konstruktiva frågor till klienten.  För att klienten ska nå ovan nämnda självinsikt så ställer coachen kraftfulla frågor till honom eller henne. Den här frågemetoden kallas för Sokratisk frågeteknik och är namngiven efter den grekiske filosofen Sokrates. Det som gör den Sokratiska frågemetoden så konstruktiv är att den får klienten att på egen hand klargöra sina tankar och på så sätt komma på hur han eller hon ska ta itu med sina utmaningar.
  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska göra framsteg. Det är viktigt att klienten inte blir för beroende av coachen. Coachen verkar som en guide men det är endast med sina egna ben som klienten kan ta sig framåt. Därför ser coachen till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att klienten ska göra framsteg och bibehålla dessa, men även så att klienten ska kunna fortsätta arbeta mot förbättring på egen hand.

Hur ser coachingprocessen ut?

Hur en livscoachingprocess ser ut är individuellt och beror på klientens behov. En process börjar dock alltid med ett inledande samtal där klienten får träffa coachen och berätta om sig själv och sin situation. Tillsammans med coachen kommer klienten överens om hur coachingen ska fortlöpa. Man bestämmer t.ex. hur många gånger (och hur ofta) man ska träffas. Vissa klienter kanske vill och behöver ha mer regelbunden coaching än andra och så vidare.

Kontakta oss för livscoaching i Stockholm

Är du nyfiken på livscoaching i Stockholm så kan du skicka in ett önskemål om tidsbokning direkt på vår webbsida. Självklart är du också välkommen med dina frågor och funderingar om ICF. Vi på Mindcompanion finns alltid här för att lyssna, oavsett vad det än gäller.

Något vi vill slå ett slag för är möjligheten till livscoaching via Skype. Coaching via Skype har visat sig fungera alldeles utmärkt, och är fördelaktigt på flera sätt. Du får tillgång till samma coach och expertis som du hade fått på plats hos oss, men du kan befinna dig var som helst i världen.

Varmt välkommen till Mindcompanion, vi ser fram emot att få träffa dig!