Behandlingsområden KBT och ACT

kbt och act

Parterapi (IBCT)

Skillnaden mellan terapi (KBT, ACT, IBCT) och coaching ses traditionellt som att terapi fokuserar på psykisk ohälsa och coaching riktas till klienter utan denna problematik. I praktiken handlar det naturligtvis om en glidande skala om var gränsen kan anses gå. En terapeut kan jobba med hela skalan medan en coach bara ska jobba med klienter utan psykisk ohälsa.