Grundare, Jonas Carlberg

KBT- och ACT-terapeut (Steg 1, handledare Paul Schlette)

Utbildad i Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Gruppledare i ACT

ICF-diplomerad coach på PCC-nivå

Civilekonom

Jag har tidigare jobbat i roller som bland annat marknads- och informationschef, senior advisor och projektledare inom näringslivet och idrotten. Sedan ett antal år tillbaka är mitt mål att få hjälpa, stödja, motivera och utveckla människor, personligt såväl som yrkesmässigt.

Förutom traditionell KBT och coaching så har jag ett särskilt intresse av ACT som jag tror har stor potential att minska den psykiska ohälsan både i samhället och på företag. Utöver de vanligast förekommande behandlingsområdena för KBT och ACT så är jag specifikt intresserad av hur ACT kan tillämpas på livsfrågor och sömnproblem samt hur ACT kan användas inom företag/organisationer, för t.ex. värderingsstyrt ledarskap, grupputveckling och stresshantering.