Digitalt stressprogram

Mindcompanion samarbetar med Papilly som erbjuder ett digitalt stressprogram med ett unikt angreppssätt. Här förenas vetenskap och modern forskning med digitala lösningar och effektiva metoder för preventiv stresshantering.

Med Mindcompanions digitala stressprogram så kan ni hantera er stress på er arbetsplats. Deltagarna i programmet kan jobba med programmet mot stress eller för personutveckling i er egen takt. Med ett sådant här digitalt stressprogram finns det möjligheter att hitta en trygghet och balans i er vardag.

Det digitala programmet stärker er förmåga att hantera stress och andra utmaningar i er vardag. Programmet är unikt och anpassar sig helt efter era behov och situationer. Steg för steg så sker vägledning genom interaktiva övningar. Verktyg finns tillgängliga där ni får utforska vilka förändringar som ni behöver för att må bra.

Programmet tar minst två månader att genomföra eftersom ni max kan göra ett steg i veckan. Läs mer på https://papilly.com/om-oss/. Det digitala stressprogrammet kan kombineras med fysiska eller digitala träffar utifrån företagets/klientens önskemål. I vissa fall kan även friskvårdsbidrag användas för ett sådant här program.

digitalt stressprogram

En effektiv metod för att hantera stress är kognitiv beteendeterapi, KBT. En av de nyare formerna av KBT är Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT fäster stor vikt vid acceptans och medveten närvaro (mindfulness) och innebär att i grunden lägga om sitt perspektiv, en avgörande förändring i sättet att handskas med personliga erfarenheter.

Stresprogrammet lutar sig främst mot forskningsstöd för internetbaserad behandling och självhjälp generellt, samt klinisk erfarenhet som bygger på just ACT.

Kontakta Mindcompanion för mer information!