h

Digital terapi och coaching

Mindcompanion erbjuder digital terapi via dator, surfplatta eller mobil utifrån ditt/ert önskemål. De former av terapi och coaching som erbjuds fysiskt erbjuds även digitalt (inklusive parterapi).

h

Vad är digital terapi och coaching?

På grund av situationen med Corona ökade behovet av digital terapi avsevärt. Mindcompanion har erbjudit digital terapi och coaching sedan 2017 och har därmed en relativt lång erfarenhet av digital terapi och coaching. Traditionellt har det varit tidsbrist eller något funktionshinder som varit den främsta anledningen till att välja terapi eller coaching via nätet.

Förutom den självklara fördelen att få hjälp utan att utsätta sig själv för smittorisk och spara tid så finns det fler fördelar med digital terapi och coaching. T.ex. att man befinner sig i en bekväm miljö, dvs en miljö som är mycket bekant med och känner sig trygg med. En annan fördel är att man inte är bunden till att gå till en terapeut/coach som befinner sig i närheten utan man kan välja helt fritt oavsett var i världen du befinner dig.

Fördelar med digital terapi och coaching

  • Lika bra resultat som vid fysisk terapi och coaching.
  • Du kan befinna dig var du vill.
  • Du sparar tid och behöver inte ta dig till en mottagning.
  • Det går att kombinera fysiska och digitala sessioner.
Få halva priset på första besöket!
h

Så går det till

I de inledande samtalen görs en gemensam kartläggning av situation samt en målsättning. Därefter börjar själva behandlingsfasen med oftast veckovisa samtal som är 45 minuter långa. Mellan sessionerna görs hemuppgifter. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen och för att du som klient ska kunna jobba vidare på egen hand.