Depression och nedstämdhet

Depression är en mycket vanlig folksjukdom och dess symptom kan vara t.ex. sänkt stämning, ångest, sömnsvårigheter, brist på intresse och minskad aptit. Sättet att tanke påverkas också den deprimerade brukar kunna återge en speciell syn på tillvaron som beskrivs som hopplös och dyster, och där förmågan att påverka denna tillvaro beskrivs som låg eller obefintlig. Tankar kring livet präglas ofta av uppgivenhet och meningslöshet.

Det är inte ovanligt att en depressiv episod föregås av omvälvande livsförändringar. Det kan vara förlusten av en närstående, av ett arbete eller socialt utrymme. Även långvarig stress förefaller kunna utlösa ett depressivt förlopp.

Det är svårt att veta om det rör sig om en depression eller något annat då det finns så många symptom. Förutom redan nämnda symptom så är även detta symptom som kan karaktärisera sjukdomen: förstoppning, försämrad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, sänkt självkänsla, tankegångar kring skuld och skam, självmordstankar och bristande sexlust.

Undersökningar har visat att majoriteten av depressioner går över inom 3-6 månader och att de flesta inte drabbas mer än en gång. Statistiskt sett så är det en större andel kvinnor som får en behandlingskrävande depression (15-25% kvinnor, 7-12% män).

depression

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Detta gör det enklare att klara av vardagen bättre än någonsin förut.

Boka ett besök för halva priset!