h

Coaching i Stockholm

Få hjälp att uppnå dina personliga och professionella mål genom att finna lösningar på dina problem och utmaningar.

h

Vad är coaching?

International Coaching Federation (ICF) som är Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

Vi stöter alla på hinder i livet som vi inte vet hur vi ska hantera. Det kan vara enklare problem som man kan lösa med lite eftertanke, men ibland blir hindren så stora att man helt enkelt inte på egen hand löser problem som uppstår. Man behöver draghjälp och då finns det professionell coaching att tillgå. Coaching handlar om allt från att få hjälp med enklare problem till att få en guide på hur man ska utveckla sig själv som person. En grundläggande tanke inom området är att det är man själv som bär på alla svaren men att coachen ska vara draghjälpen. Sokratisk frågeteknik är en vanligt förekommande metod inom coaching och den går ut på att man ställer utmanande frågor som går ut på att personen ska klargöra sina egna tankar och på så sätt finna lösningar på sina utmaningar.

Vem som helst kan kalla sig för coach idag så det är viktigt att reda på utbildningen på den man ska bli coachad av. ICFs varumärke står för dig som kund för professionell och kvalitetssäkrad coaching.

 

 

Coachens ansvar är att:

  • Utforska, förtydliga och hålla fokus i samtalen.
  • Uppmuntra klienten till självinsikt.
  • Ställa kraftfulla frågor för nya insikter och lösningar.
  • Skapa goda förutsättningar för framsteg.
  • Maximera personlig & professionell potential.
Få halva priset på första besöket!
h

Så går det till

I de inledande samtalen görs en gemensam kartläggning av situation samt en målsättning. Därefter börjar själva behandlingsfasen med oftast veckovisa samtal som är 45 minuter långa. Mellan sessionerna görs hemuppgifter. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen och för att du som klient ska kunna jobba vidare på egen hand. Oftast består en behandling av mellan 6-10 sessioner.