CFT Stockholm

Compassionfokuserad terapi i Stockholm

Mindcompanion grundades med syftet att motverka den psykiska ohälsan i samhället och att hjälpa människor leva ett rikt och meningsfullt liv. Detta gör vi bland annat genom CFT, vilket står för compassionfokuserad terapi. Engelskans “compassion” översätts till svenskans “medkänsla”, och kort sagt går CFT ut på att klienten tillsammans med terapeuten skapar en medkänsla inför sig själv och inför andra.

Alla människor kan må bättre genom CFT och speciellt individer med dålig självkänsla, självkritik, prestationskrav och ilska kan nå relativt snabba och konkreta resultat med hjälp av CFT.

Bor du i Stockholm och är nyfiken på compassionfokuserad terapi så är du varmt välkommen till oss på Mindcompanion. Vi befinner oss i centrala Stockholm, och tack vare vår kunskap och passion så kan vi erbjuda CFT som verkligen fungerar.

Kontakta/boka

Kontaktuppgifter
E-mail: jonas@mindcompanion.se
Mobil: 0707-564502

Adress
Mindcompanion
Vegagatan 8, 113 29 Stockholm
(ca 100 m från tunnelbana/pendeltåg)

BOKA ETT BESÖK FÖR HALVA PRISET!

Mer om CFT

CFT står som sagt för compassionfokuserad terapi och handlar om att skapa en medkänsla hos klienten, både inför sig själv och andra. CFT är en typ av KBT-terapi med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistiska meditationer. Det innebär i sin tur att man inom CFT-terapi jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar för klienten. Nedan nämner vi två av dem viktigaste aspekterna som ingår i vår compassionfokuserade terapi i Stockholm:

  • Skapandet av självmedvetenhet. Att vara medveten om sina negativa beteendemönster är fundamentet för att kunna arbeta bort dem. Inom CFT pratar man om tre biologiska system: hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet. De olika systemen är olika utvecklade i olika människor, vilket inte sällan resulterar i en obalans. Genom CFT kan man bli medveten om när de olika systemen är aktiverade och samtidigt vilket system som fått övertaget i ens liv. Man kanske ofta drabbas av ångest när man promenerar bland många människor, och då kan man säga till sig själv att “nu har hotsystemet aktiverats”. Istället för att låta ångesten ta över ens tankar så kan man med självmedvetenheten ta mentalt avstånd från ångesten och hantera den på ett helt nytt och mer konstruktivt sätt.
  • Utvecklandet av medkänsla. Det är medkänslan som står i fokus i compassionbaserad terapi. Ett första steg för att utveckla medkänsla är att stärka trygghetssystemet – detta för att kunna reglera det automatiska hotsystemet. Här kommer andningsövningar och andra grundade övningar för kroppen in. När vi pratar om medkänsla i CFT så handlar det om att vara empatisk och förstående inför sig själv. Alltför ofta klandrar man sig själv för att man mår dåligt, vilket i slutändan resulterar i att man mår ännu sämre. Men när man byggt upp sin medkänsla så kan man se sig själv utifrån ett snällare och mer förstående perspektiv. Man kan t.ex. tala om för sig själv att “det är inte konstigt att jag mår dåligt eftersom…” och så vidare. Denna medkänsla skapar i sin tur en ny plattform från vilken det blir betydligt enklare att arbeta med sig själv.

Hör av dig redan idag för CFT i Stockholm!

Ifall du vill prova på CFT eller har några frågor om terapiformen så är det bara att du kontaktar oss. Vi finns alltid här för att svara på dina frågor och ge dig vägledning. Varmt välkommen till Mindcompanion!