h

Affektfokuserad terapi i Stockholm

Få hjälp med att komma i kontakt med dina genuina känslor och behov samt förbättra din självmedkänsla (self-compassion).

h

Vad är Affektfokuserad terapi (AFT)?

Det finns flera varianter av affektfokuserade terapiformer. Terapiformerna har mycket gemensamt, inte minst sitt primära fokus på affekter, men tar sig något olika uttryck. Den affektfokuserade terapi som erbjuds av Mindcompanion är Leigh McCulloughs affektfobiterapi (affect phobia therapy).

Affektfokuserad psykoterapi kan sägas utgöra en integrativ terapiform som tar sina utgångspunkter i psykodynamisk teori och inlärningsteori och som integrerar affektteori och anknytningsteori. Enligt Tomkins affektteori har människan följande grundaffekter: glädje, intresse, förvåning, ilska, sorg, rädsla, skam, avsmak och avsky. Tomkins menar att vi har aktiverande affekter som glädje, ilska, sorg och rädsla men även hämmande affekter som rädsla och skam.

I utvecklingen av terapin har man utgått ifrån vad som tycks fungera inom psykoterapiforskningen. Affektfobiterapi bygger på premissen att konfliktfyllda affekter är grunden till de flesta av människors psykologiska problem. En affektfobi kan vara såväl omedveten som medveten och kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Patienter med affektfobi undviker känslor genom att utveckla olika försvar i form av tankar, känslor och beteenden. Genom dessa försvar kan konflikterna oftast hållas utanför medvetandet.

 

Fördelar med AFT

  • Få kontakt med dina genuina känslor och behov.
  • Ger insikt om dina mönster och hur de uppstått.
  • Förändrar din självbild och ger mer positiva känslor kopplade till dig själv och andra.
  • Lär dig kommunicera dina känslor till andra utan att det skapar konflikter.
Få halva priset på första besöket!

Så går det till

I de inledande samtalen görs en gemensam kartläggning av situation samt en målsättning. Därefter börjar själva behandlingsfasen med oftast veckovisa samtal som är 45 minuter långa. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen och för att du som klient ska kunna jobba vidare på egen hand. Oftast består en AFT-behandling av mellan 20-40 sessioner.