Ångest och oro

Ångest och oro är en nödvändig del av mänskligt liv men kan ibland stegras så att den blir oproportionell eller orimligt stor och en börda. Ångestsyndrom är ett folkhälsoproblem och livstidsrisken att insjukna i ett ångestsyndrom är ca 30%, Ångest kan finnas normalt och kännetecknas då av att den är lindrig och kortvarig samt att den uppfattas som förståelig med tanke på den situation personen befinner sig i. Mer uttalad ångest brukar vara en del i ett ångestsyndrom. Det som framför allt gör att ett tillstånd kan avgränsas som sjukligt är graden av lidande och graden av funktionsförlust.

Ångestsyndromen leder till stort lidande för patienter och anhöriga samt till nedsatt funktion både i yrkeslivet och privatlivet. Ångestsyndromen kommer tidigt i livet. Hälften insjuknar före 11 års ålder och många lidande kommer aldrig till behandling. Vid paniksyndrom är det tio år efter debuten fortfarande endast hälften som fått behandling för tillståndet. För ångestsyndrom hos vuxna är det vanligare hos kvinnor än hos män, i förhållande 2:1. Hos barn och ungdomar före puberteten är dock ångestsyndrom lika vanliga, eller vanligare, hos pojkar. Ångestsyndromen karakteriseras av betydande ”samsjuklighet” mellan olika ångestsyndrom och med depressiva syndrom. Till gruppen ångestsyndrom hör bl a paniksyndrom, agorafobi, specifik fobi, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, och generaliserat ångestsyndrom.

Ångest

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Detta gör det enklare att klara av vardagen bättre än någonsin förut.

Boka ett besök för halva priset!