ACT Terapi Stockholm

ACT Terapi i Stockholm

En ganska ny behandlingsmetod mot psykisk ohälsa är ACT, vilket står för Acceptance and Commitment Therapy. ACT ingår i den så kallade “tredje vågen” inom KBT (kognitiv beteendeterapi). Kortfattat handlar ACT om att förändra sitt perspektiv på livet till det bättre. Genom att vara närvarande i nuet och genom att acceptera sin situation för vad den är så kan man förändra sig i grunden. Tanken är att man ska jobba mot en realisering av ens värden och drömmar istället för att motverka dem. Man kan säga att huvudsyftet med ACT är att skapa sig ett meningsfullt liv samtidigt som man accepterar det oundvikliga lidande och de svårigheter som hör livet till.

Bor du i Stockholm och upplever psykisk ohälsa så kan ACT vara lösningen för dig. Mindcompanion är ett företag som erbjuder ACT-terapi i centrala Stockholm. Vår vision är att motverka den växande psykiska ohälsan i samhället genom att erbjuda olika evidensbaserade terapiformer samt coaching. ACT är en väldigt flexibel metod som egentligen alla skulle må bra av, oavsett vilka problem man lider av. Men metoden lämpar sig särskilt utmärkt för att behandla t.ex. depression, ångest, utmattning, nedstämdhet, stress och även existentiella frågeställningar som leder till oro.

Kontakta/boka

Kontaktuppgifter
E-mail: jonas@mindcompanion.se
Mobil: 0707-564502

Adress
Mindcompanion
Vegagatan 8, 113 29 Stockholm
(ca 100 m från tunnelbana/pendeltåg)

BOKA ETT BESÖK FÖR HALVA PRISET!

Vad ingår i ACT-terapi hos Mindcompanion?

ACT kan givetvis gå till på flera sätt beroende på dina behov. Hur som helst består ACT av sex stycken kärnprocesser som är ämnade för att skapa psykologisk flexibilitet:

  • Mindfulness. Att vara förankrad i nuet är en grundpelare inom ACT. Genom att lära sig att vara psykologiskt närvarande i det som händer just nu smiter tankarna inte lika enkelt iväg. Mindfulness minimerar helt enkelt negativt grubblande som tar både tid och energi utan att ge något tillbaka.
  • Defusion. Defusion är konsten att kunna ta ett steg tillbaka och distansera sig själv från negativa tankar och minnen. Man kan se det som att defusion handlar om att se tankar och minnen som moln på himlen. Genom att låta tankarna och minnena “blåsa förbi” så kan man undvika mycket negativitet. Istället frigör man sig tid till konstruktiva åtaganden som ämnar att ta en framåt i livet.
  • Acceptans. Som namnet antyder så är acceptans en av de mest vitala delarna av ACT. Acceptans här innebär att våga öppna sig för jobbiga känslor, förnimmelser och impulser. Det är aldrig bra att undvika det man har inom sig. Genom att acceptera det man inte tycker om så ger man sig själv utrymmet och möjligheten att göra något åt det. Det naturliga första steget mot att lösa ett problem är att utröna vad problemet är och hur det yttrar sig. Kan man acceptera problemet för vad det är på ett icke-dömande sätt så får man goda möjligheter att lösa det.
  • Jag-som-kontext. Inom ACT skiljer man på två olika aspekter av jaget: det tänkande jaget och det iakttagande jaget. Man kan säga att det tänkande jaget är ens upplevda identitet, och det iakttagandet jaget det som “iakttar det tänkande jaget”. Det iakttagandet jaget är alltså objektivt medans det tänkande jaget är subjektivt. Genom att komma i kontakt med det iakttagande jaget så kan man lära sig att inse att man inte är ens tankar och känslor. Detta ger i sin tur upphov till en mer konstruktiv livsstil.
  • Värden. För att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv så behöver man veta hur man vill leva. Vad tycker man är viktigt? Vad tror man på? Vad vill man göra med sin korta stund på jorden? Man kan se sina värden som en kompass som man använder för att navigera sig genom livet, och ACT ser till att kalibrera kompassen.
  • Ändamålsenligt handlande. Att handla ändamålsenligt innebär att man agerar utifrån sin värdekompass. Det handlar om att arbeta för att nå sina mål och göra slag i sina idéer. Det är endast genom ett ändamålsenligt handlande som man på riktigt kan förverkliga sig själv. Att handla i enlighet med sin värdekompass ger livet mening och en konkret anledning till att gå upp på morgonen.

Dessa sex kärnprocesser utgör alltså navet av ACT. Genom att arbeta med dessa får du ny insikt i sig själv och samtidigt de praktiska verktygen som behövs för en högre livskvalitet.

Hur ser terapiprocessen ut?

ACT-terapin börjar med en gemensam kartläggning av situationen kombinerat med en målsättning. Sedan börjar behandlingen som vanligtvis består av en träff med terapeuten varje vecka. Mellan sessionerna får du hemuppgifter som sedan följs upp och diskuteras. När behandlingen börjar nå sitt slut får du en så kallad vidmakthållandeplan. Den ämnar att göra det möjligt för dig att bibehålla dina framsteg samtidigt som den fungerar som ett verktyg för ett fortsatt arbete mot förhöjd livskvalitet.

Kontakta oss redan idag för ACT i Stockholm!

Har du några frågor eller funderingar om ACT så är det bara att höra av dig till oss. Vi på Mindcompanion finns alltid här för att lyssna, oavsett vad det handlar om. Ifall du redan bestämt dig för att du vill gå i ACT-terapi eller om du vill prova på det så kan du skicka in ett önskemål om tidsbokning på vår webbsida.

Skulle du inte ha möjlighet att komma till oss i Stockholm så finns det möjlighet till ACT-terapi via Skype. Skypeterapi är fördelaktigt på en rad sätt. Det kanske är så att du befinner dig i utlandet eller helst vill gå i terapi hemifrån. Skypeterapi gör detta helt möjligt, och du får tillgång till exakt samma terapi och terapeut som du hade fått på plats.

Varmt välkommen till Mindcompanion i Stockholm, vi ser fram emot att få träffa dig!